sector 3
Informaţii utile

Asistare persoane varstnice

Categoria: Autoritate Tutelară back

Acte necesare pentru asistarea persoanelor vârstnice
 

  • Adresă oficială din partea notarului public prin care se solicită asistarea persoanei vârstnice (în original)
  • I. sau C.I. pentru ambele părţi (în original şi copie)
  • Expertiză medico-legală pentru persoana vârstnică, eliberată de INML „Mina Minovici” (în original)
  • Acte de stare civilă pentru ambele părţi - certificate de naştere şi căsătorie (copie)
  • Talon de pensie (în original)
  • Adeverinţă de venit de la întreţinători (în original)
  • Cerere persoană vârstnică - TIP
  • Declaraţie întreţinători pe propria răspundere - TIP
  • Actul de proprietate al imobilului ce urmează să fie înstrăinat (copie)
 
Date de contact
 
Adresă: Calea Dudeşti nr. 191
Tel. 021.318.03.23-28 int. 116 / 021.318.03.17 
Program de lucru cu publicul: L – J: 9.00-14.00; V: 9.00-12.00


FORMULARE PENTRU DESCARCAT