sector 3
Informaţii utile

Atestat producător agricol

Categoria: Fond Funciar și Registrul Agricol back

Acte necesare

  • Actul de proprietate al terenului
  • Copii după cărţile de identitate ale membrilor din gospodărie
  • Taxă carnet de producător 69 lei
  • Cerere tip


FORMULARE PENTRU DESCARCAT