sector 3
Informaţii utile

Aviz/Acord Primar

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informații utile:
     Autorizaţiile de construire se emit de Primarul General al Municipiului Bucureşti, cu solicitarea avizului Primarului Sector 3 al Municipiului București, pentru:
  • executarea lucrărilor de construcţii pentru investiţii ce se realizează pe terenuri care depăşesc limita administrativ - teritorială a unui sector şi/sau care se realizează în extravilan;
  • lucrări de construire amplasate în zone construite protejate stabilite potrivit legii, clădiri cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate, imobile teren şi/sau construcţii, identificate prin număr cadastral, cuprinse în parcelările incluse în Lista monumentelor istorice;
  • lucrări de modernizare, reabilitare, extindere de reţele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi distribuţie pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaţii - inclusiv fibră optică, executate pe domeniul public sau privat al municipiului Bucureşti, precum şi lucrări de modernizare şi/sau reabilitare de străzi, care sunt în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
 
Acte necesare:
     În ceea ce privește Aviz / Acord Primar Sector 3, documentele necesare sunt:
  • Adresa de înaintare emisă de Primăria Municipiului București
  • Certificat de urbanism emis de Primăria Municipiului București + planuri anexe
     Taxa pentru eliberarea avizului este de 18.00 lei. Se poate achita la casieria Primăriei Sectorului 3 sau în contul:
RO48TREZ70321160203XXXXX – Cod fiscal 4420465
 


FORMULARE ONLINE

link
Solicită online