sector 3
Informaţii utile

Aviz amplasare publicitate temporară

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informații utile:
     Aviz de amplasare pentru mijloace de publicitate temporare - act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate, în urma unei proceduri de analiză a proiectului tehnic (documentației tehnice) și a oportunității din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporare, având structuri fără fundație (bannere, steaguri publicitare, panouri direcționale, panouri mobile, prisme, cuburi și alte proiecte publicitare speciale).

Acte necesare:
- Cerere 
- Plan topografic eliberat de la oficiul de cadastru si publicitate imobiliară (scara 1:500 și 1:2000)
- Plan de situație 1:200 (cotat față de vecinătățile fixe, retrageri față de aliniamentul stradal/construcții existente și bilanț teritorial menționat pe plan (suprafața ocupată la sol, dimensiunile, lungime x lățime))
- Simulare fotografică (existent și propus)
- Documentaţie tehnică 
- Dovada deţinerii amplasamentului (valabilă pe întreaga perioadă solicitată)
- Cod de Identificare Fiscală 
- Carte de identitate 
 
Taxe:
     Taxa pentru eliberarea avizului este de 135 lei. Se poate achita la casieria Primăriei Sectorului 3 sau în contul:
            RO48TREZ70321160203XXXXX – Cod fiscal 4420465


FORMULARE ONLINE

link
Solicită online

FORMULARE PENTRU DESCARCAT