sector 3
Informaţii utile

Aviz amplasare publicitate temporară

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informații utile:
     Aviz de amplasare pentru mijloace de publicitate temporare - act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate, în urma unei proceduri de analiză a proiectului tehnic (documentației tehnice) și a oportunității din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporare, având structuri fără fundație (bannere, steaguri publicitare, panouri direcționale, panouri mobile, prisme, cuburi și alte proiecte publicitare speciale).
 
Acte necesare:
     Documentația necesară emiterii avizului pentru publicitate temporară trebuie să conțină:
  • Cerere privind eliberare aviz pentru publicitate temporară;
  • Dovada achitării taxei pentru emiterea avizului (119 lei);
  • Certificatul de Înregistrare al societății solicitante;
  • Dovada deținerii amplasamentului (valabilă pentru întreaga perioadă solicitată) – în copie legalizată;
  • Documentația tehnică – în original (2 exemplare);
  • Planuri topografice scara 1:500 și 1:2000, în 2 exemplare, eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau Direcția Patrimoniu – Primaria Municipiului București, cu evidențierea amplasamentului în cauză - în original;
  • Simulare fotografică (existent și propus) – în original;
 
Taxe:
     Taxa pentru eliberarea avizului este de 976 lei. Se poate achita la casieria Primăriei Sectorului 3 sau în contul:
            RO48TREZ70321160203XXXXX – Cod fiscal 4420465


FORMULARE PENTRU DESCARCAT