sector 3
Informaţii utile

Aviz de traseu

Categoria: Utilități publice back

Informații utile

De regulă, acest aviz este necesar pentru obţinerea Autorizaţiei de construire pentru orice fel de lucrări la reţele (inclusiv echipamente) de energie electrică sau de comunicaţii electronice, realizate pe domeniul public, în subteran sau la sol în cazurile prevăzute în lege.

Pentru primirea Avizului de Traseu, solicitantul trebuie sa aiba asupra sa documentul de identitate (B.I / C.I.), numarul de inregistare sau dovada platii.

Actele se depun la Serviciul Consiliere și Îndrumare din cadrul Primăriei Sectorului 3 (Calea Dudești nr. 191).

Acte necesare

 • Copie C.I.
 • cerere adresata Domnului Primar;
 • copie dupa certificatul de urbanism;
 • plan cadastral la scara 1 : 500 sau la scara 1 : 2000 (in care sa fie prezentat explicit traseul lucrarii) ;
 • grafic de executie ( cu nr. de zile);
 • memoriu tehnic aprobat de administratorii de reţele de utilităţi (RADET, Enel, Distrigaz etc.)
 • taxă de eliberare a avizului de traseu, stabilită prin HCGMB.

Taxe

 • Taxă de eliberare a avizului de traseu, stabilită prin HCGMB

Date de contact

Actele se depun la Serviciul Consiliere și Îndrumare din cadrul Primăriei Sectorului 3 (Calea Dudești nr. 191).

Relaţiile cu publicul sunt asigurate în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

 • Adresă: Calea Dudeşti nr. 191, parter
 • Tel.: 021.318.03.24
 • Program de lucru: luni, marţi, miercuri, vineri: 8.30 – 16.30; joi: 8.30 – 18.30

Analizarea şi înregistrarea documentaţiei pentru eliberarea Acordului pentru ocuparea temporara a domeniului public se face in cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

 • Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00