sector 3
Informaţii utile

Aviz de traseu

Categoria: Utilități publice back

Informații utile

De regulă, acest aviz este necesar pentru obţinerea Autorizaţiei de construire pentru orice fel de lucrări la reţele (inclusiv echipamente) de energie electrică sau de comunicaţii electronice, realizate pe domeniul public, în subteran sau la sol în cazurile prevăzute în lege.

Pentru primirea Avizului de Traseu, solicitantul trebuie sa aiba asupra sa documentul de identitate (B.I / C.I.), numarul de inregistare sau dovada platii.

Actele se depun la Serviciul Consiliere și Îndrumare din cadrul Primăriei Sectorului 3 (Calea Dudești nr. 191).

Acte necesare:
- Cerere
- Certificat de urbanism 
- Acte de proprietate 
- Aviz tehnic de racordare (administrator rețea) 
- Plan cadastral la scara 1:500 (Să fie prezentat explicit traseul lucrării.)
- Plan cadastral la scara 1:2000 (Să fie prezentat explicit traseul lucrării.)
- Grafic de execuție aprobat de administratorii de rețele de utilități (RADET, Enel, Distrigaz etc.) (Cu număr de zile.)
- Memoriu tehnic

Alte documente după caz:
- Carte de identitate 
- CI Reprezentant 
- Cod de Identificare Fiscală 
- Împuternicire 

Taxe

  • Taxă de eliberare a avizului de traseu, stabilită prin HCGMB

Date de contact

Actele se depun la Serviciul Consiliere și Îndrumare din cadrul Primăriei Sectorului 3 (Calea Dudești nr. 191).

Relaţiile cu publicul sunt asigurate în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

  • Adresă: Calea Dudeşti nr. 191, parter
  • Tel.: 021.318.03.24
  • Program de lucru: luni, marţi, miercuri, vineri: 8.30 – 16.30; joi: 8.30 – 18.30

Analizarea şi înregistrarea documentaţiei pentru eliberarea Acordului pentru ocuparea temporara a domeniului public se face in cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

  • Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00