sector 3
Informaţii utile

Aviz ocupare domeniu public sau privat

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informații utile:
     Avizul de amplasament se emite pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise etc pe domeniul public/privat pentru activitati sezoniere, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii / platforme şi care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fără racorduri şi/sau branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice, pentru o perioadă de maxim 1 an.
 
Acte necesare:
     În ceea ce privește avizul de amplasament, documentele necesare sunt:
  • Copie certificat de înregistrare (CUI) eliberat de ONRC
  • Copie CI /BI asociat / administrator
  • Plan de amplasament 1:500 în dublu exemplar cu marcarea mobilierelor urbane ce fac obiectul solicitării (copie)
  • Contract de închiriere (după caz, dacă există)
  • Memoriu tehnic (după caz)
  • Aviz anterior (după există)
  • Contract de salubritate pentru locația / punct de lucru din Sectorul 3.
 
Taxe:
     Taxa pentru eliberarea avizului este de 976 lei. Se poate achita la casieria Primăriei Sectorului 3 sau în contul:
            RO48TREZ70321160203XXXXX – Cod fiscal 4420465
 


FORMULARE PENTRU DESCARCAT