sector 3
Informaţii utile

Aviz ocupare domeniu public sau privat

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informații utile:
     Avizul de amplasament se emite pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise etc pe domeniul public/privat pentru activitati sezoniere, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii / platforme şi care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fără racorduri şi/sau branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice, pentru o perioadă de maxim 1 an.
 
Acte necesare:
 • Copie certificat de înregistrare eliberat de ONRC ;
 • Copie CI/BI asociat sau administrator ;
 • Taxă aviz de urbanism (se plătește la eliberarea avizului);
 • Plan de amplasament 1:500 și 1 :2000 actualizat, emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București ;
 • Plan de situație 1 :200 cotat față de vecinatățile fixe, retrageri față de aliniamentul stradal/construcții existente și bilanț teritorial menționat pe plan (suprafața ocupată la sol, dimensiunile, lungime x lățime) ;
 • Contract de închiriere (unde este cazul) ;
 • Memoriu tehnic (după caz) ;
 • Grafică foto (existent și propus);
 • Aviz anterior (dacă există) ;
 • Contract de salubritate pentru locația / punct de lucru din Sectorul 3 ; 
 • Autorizație de funcționare a spațiului comercial existent (după caz, ex. terase).
 
Taxe:
     Taxa pentru eliberarea avizului este de 1111 lei. Se poate achita la casieria Primăriei Sectorului 3 sau în contul:
            RO48TREZ70321160203XXXXX – Cod fiscal 4420465
 


FORMULARE ONLINE

link
Solicită online

FORMULARE PENTRU DESCARCAT