sector 3
Informaţii utile

Cerere certificat de atestare a edificarii constructiei pentru lucrari cu autorizare de constructie si P.V. receptie

Categoria: Disciplina în construcții back

Acte necesare:
- Cerere  
- Acte de proprietate 
- Extras de carte funciară de informare 
- Proces-Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor- 
- Certificat de Urbanism 
- Autorizație de Construire 
- Aviz C.T.C.-P.M.B./D.G.I.S.P.-D.T..D.S.C.+ planuri anexe ( pentru parcări colective) (Dacă este cazul)
- Documente care atestă schimbarea proprietarului

Alte documente după caz: 
- Carte de identitate
- C.I/B.I Împuternicit (Dacă este cazul)
- Împuternicire
- Carte de identitate administrator 
- Împuternicire reprezentant (Dacă este cazul)
- Carte de identitate reprezentant
- Certificat de înregistrare al societății comerciale 
- Ultima balanță contabilă 
- Decizie de impunere a imobilului obținută de la D.I.T.L.-Sector 3 (Dacă este cazul)


FORMULARE ONLINE

link
SOLICITĂ ONLINE

FORMULARE PENTRU DESCARCAT