sector 3
Informaţii utile

Cerere regularizare taxa autorizatie de constructie in vederea receptie la terminarea lucrarilor

Categoria: Disciplina în construcții back

Acte necesare:
- Cerere 
- Declarație 
- Autorizatia de Construire/Desființare 
- Certificat de Urbanism si planurile -anexă 

Alte documente după caz: 
- Carte de identitate
- C.I/B.I Împuternicit (Dacă este cazul)
- Împuternicire
- Certificat de înregistrare al societății comerciale 
- Carte de identitate administrator 
- Împuternicire reprezentant (Dacă este cazul)
- Carte de identitate reprezentant (Dacă este cazul)
- Balanță contabilă 
- Hotărâre judecătorească de inființare (Dacă este cazul)
- Statutul firmei (Dacă este cazul)


FORMULARE ONLINE

link
SOLICITĂ ONLINE

FORMULARE PENTRU DESCARCAT