sector 3
Informaţii utile

Certificat casatorie

Categoria: Evidenţa Persoanelor back

Acte necesare

  • Actele de identitate, în original şi copie
  • Certificatele de naştere, în original şi copie
  • Pentru cei care au mai fost căsătoriţi, dovada desfacerii căsătoriei anterioare (sentinţa definitivă si irevocabilă sau certificatul de divorţ original şi copie, iar pentru persoanele văduve certificat de deces original si copie)
  • Declaraţie căsătorie – formular tip
  • Certificate prenupţiale (de la orice unitate sanitară)
Informații utile

La depunerea actelor este obligatorie prezenţa ambilor soţi.
În conformitate cu art. 53 alin. 1 din Metodologia nr. 64/2011: "După încheierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soțului care își schimbă numele de familie prin căsătorie: anularea se face prin tăierea colțului în care se află înscrisă perioada de valabilitate". Cu cărțile de identitate astfel invalidate nu se mai poate părăsi teritoriul României.


FORMULARE PENTRU DESCARCAT