sector 3
Informaţii utile

Certificat de atestare a edificării construcțiilor

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informații utile:
     Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestarea a edificarii constructiei, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
     Procedura de emitere a certificatului de atestare a edificării construcției începe cu obținerea Notei de Constatare emisă de D.G.P.L.S.3, unde se depun toate documentele pentru emiterea certificatului de atestare a edificării construcției.
 


FORMULARE PENTRU DESCARCAT