sector 3
Informaţii utile

Certificat divort

Categoria: Evidenţa Persoanelor back

Acte necesare

  • Cereri tip
  • Cartea de identitate, în original şi copie
  • Certificatul de căsătorie, în original şi copie
  • Certificate de naştere, în original şi copie
  • dosar cu şină
  • taxa divort 564 LEI - în baza HCGMB NR. 105/27.04.2021

Informații utile
Ofiţerii de stare civilă şi notarii publici pot constata desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi.
Prezenta ambilor soţi este obligatorie atât la depunerea cererii, cât şi la depunerea declaraţiei de stăruire şi ridicare a certificatului de divorţ.
Persoanele care au dobândit bunuri comune în timpul căsătoriei urmează a se adresa notariatelor publice întrucât serviciile de stare civilă nu au competenţa de a efectua tranzacţii.  


FORMULARE PENTRU DESCARCAT