sector 3
Informaţii utile

Comunicare începere execuție lucrări

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informații utile:
Acte necesare:
- Cerere
- Carte de identitate 
- Autorizația de construire/desființare 

Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor autorizate este reglementată de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.
Se face in termenul de valabilitate a autorizatiei.

NOTĂ:
  • Formularul pentru Înştiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare.
  • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe şantier un exemplar al acestei înştiinţări, cu numărul şi data înregistrării la emitent
  • Data începerii executării lucrărilor trebuie anunțată cu minim 10 zile înainte


FORMULARE PENTRU DESCARCAT