sector 3
Informaţii utile

Comunicare începere execuție lucrări

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informații utile:
     Pentru comunicarea privind începerea execuției lucrărilor autorizate se completează și se depun la emitent următoarele documente:
- Formular F13 - Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor;
- Copie după Autorizația de construire/desfiintare.
     Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor autorizate este reglementată de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.
     Se face in termenul de valabilitate a autorizatiei.

NOTĂ:
  • Formularul pentru Înştiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare.
  • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe şantier un exemplar al acestei înştiinţări, cu numărul şi data înregistrării la emitent
  • Data începerii executării lucrărilor trebuie anunțată cu minim 10 zile înainte


FORMULARE PENTRU DESCARCAT