sector 3
Informaţii utile

Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informații utile

Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor autorizate este reglementată de Legea 50/1991.

Se face in termenul de valabilitate a autorizatiei.

NOTĂ:

  • Formularul pentru Înştiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare.
  • Titularul autorizaţiei este obligat să păstreze pe şantier un exemplar al acestei înştiinţări, cu numărul şi data înregistrării la emitent


FORMULARE PENTRU DESCARCAT