sector 3
Informaţii utile

Deschidere succesiune parinte

Categoria: Autoritate Tutelară back

Acte necesare pentru deschiderea succesiunii de pe urma mamei / tatălui unui minor
 

  • Certificatul de naştere al minorului
  • Cartea de identitate a minorului (dacă are peste 14 ani)
  • OBLIGATORIU sa aibă domiciliul în sectorul 3
  • Cartea de identitate a părintelui (cel rămas în viaţă) - este obligatorie prezenţa
  • Cartea de identitate a curatorului (personal)
  • Cerere şi declaraţie curator - TIP
  • Certificatul de căsătorie al părinţilor minorului / sentinţa de divorţ
  • Certificatul de deces
  • Acte de proprietate (ex. contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor; dacă e vorba de maşină - carte de identitate şi talon; dacă e vorba de o firmă - certificat constatator de la Registrul Comerţului, certificat de înregistrare, acte constitutive; extrase de cont, certificat de acţionar pentru acţiuni, act de concesiune)
 
Toate actele vor fi depuse în original şi copie.
 
Date de contact
 
Adresă: Calea Dudeşti nr. 191
Tel. 021.318.03.23-28 int. 116 / 021.318.03.17 
Program de lucru cu publicul: L – J: 9.00-14.00; V: 9.00-12.00


FORMULARE PENTRU DESCARCAT