sector 3
Informaţii utile

Duplicat documente

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informații utile:
     În cazul pierderii / deteriorarii / distrugerii documentelor emise de către Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, se poate solicita de către beneficiar / investitor / proprietar un duplicat.
 
Acte necesare:
     În ceea ce privește solicitarea pentru eliberarea duplicat documente (certificate de urbanism, autorizații de construire), documentele necesare sunt:
  • declarație notarială a proprietarilor privind pierderea / distrugerea documentelor;
  • anunț la ziar privind pierderea / distrugerea documentelor.


FORMULARE ONLINE

link
Solicită online