sector 3
Informaţii utile

Eliberare aviz de amplasament

Categoria: back

Informatii utile

Avizului de amplasament se emite pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise etc pe domeniul public/privat pentru activitati sezoniere, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii / platforme şi care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fără racorduri şi/sau branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice.

Acte necesare

În ceea ce privește avizul de amplasament, documentele necesare sunt:

  • Copie certificat de înregistrare (CUI) eliberat de ONRC
  • Copie CI /BI asociat / administrator
  • Plan de amplasament 1:500 în dublu exemplar (copie)
  • Contract de închiriere (după caz, dacă există)
  • Memoriu tehnic (după caz)
  • Aviz anterior (după există)
  • Contract de salubritate pentru locatia / punct de lucru din Sectorul 3.