sector 3
Informaţii utile

Eliberare primului act de identitate dupa implinirea varstei de 18 ani

Categoria: Evidenţa Persoanelor back

Acte necesare
 

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • certificatul de naștere, original și copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
  • declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului;
  • fișa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliție de la locul de domiciliu sau de reședință al solicitantului;
  • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate 7 LEI LA GHISEU
 

Informații utile


Declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane se dă în prezența personalului serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor care primește cererea pentru eliberarea actului de identitate.
Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.
    Conform dispozițiilor art.321 al(l) din noul Cod Civil, referitor la locuința familiei, care reprezintă "locuința comună a soților; sau, în lipsa, locuința soțului la care se află copiii ", gazduitorul are obligația de a informa funcționarul de evidentă a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei.
     În cazul în care găzduitorul declară verbal că locuința a fost notată ca locuință de familiie în cartea funciară, funcționarul de evidență persoanei va prelua consimțămantul de primire în spațiu al ambilor soți, care vor prezenta și documentul justificativ (extras de carte funciara).

Taxe:


Contravaloarea cărții de identitate, 7 lei, care se achită la ghișeu
Cererea pentru eliberarea Cărții de Identitate (CI) se primește numai dacă este listată față / verso pe o singură coală de hârtie.


Termene de eliberare :
pentru CĂRȚI DE IDENTITATE 30 ZILE LUCRĂTOARE;
pentru CĂRȚI DE IDENTITATE PROVIZORII și VIZE DE RESEDINTĂ 5 ZILE LUCRĂTOARE;
Pentru URGENȚE cu DOCUMENTE DOVEDITOARE în 5 ZILE LUCRĂTOARE la BIROURILE 2, 3, 4 5 și în 3 ZILE LUCRĂTOARE LA BIROUL l .
 


FORMULARE PENTRU DESCARCAT