sector 3
Informaţii utile

ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE CA URMARE A DOBÂNDIRII / REDOBÂNDIRII CETĂŢENIEI ROMÂNE

Categoria: Evidenţa Persoanelor back

Acte necesare

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • certificatul de cetățenie română eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original și 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani și nu sunt înscriși în certificatul care atestă dobândirea cetățeniei de către unul dintre părinți, aceștia sunt îndrumați pentru clarificarea cetățeniei către Autoritatec Națională pentru Cetățenie;
  • certificatele de stare civilă ale solicitantului, naștere și căsătorie dacă este cazul, precum și cele ale copiilor săi cu vârsta mai mici de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinții original și copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autoritățile române);
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, origina și copie; 
  • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identității, respectiv: pașaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original și copie; 
  • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate.
La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de ședere eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări pentru a fi remis structurii emitente împreună cu o copie a certificatului de cetățenie română eliberat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

Art.56 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 republicată 2011 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. RADIOGRAMA D.E.P.A.B.D .3403871/28.06.2012

Informații utile

În cazurile în care solicitantul nu este titular al documentului cu care se face dovada spaţiului de locuit, este obligatorie prezenţa titularului acestui document, care va prezenta actul de identitate în original şi va semna declaraţia de consimţământ în faţa lucrătorului, indiferent de motivul invocat pentru eliberarea cărţii de identitate. În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie.
Declaraţia găzduitorului, în original, este prezentată de solicitant odată cu depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate.
Art.28, pct.(1), lit b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 republicată 2011 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
Art.60, pct.(3) şi (4) şi Art. 86 pct.(2) şi (3) din H.G. nr.1375 din 04.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
RADIOGRAMA D.E.P.A.B.D nr. 3403871/28.06.2012
    Conform dispozițiilor art.321 al(l) din noul Cod Civil, referitor la locuința familiei, care reprezintă "locuința comună a soților; sau, în lipsa, locuința soțului la care se află copiii ", gazduitorul are obligația de a informa funcționarul de evidentă a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei.
     În cazul în care găzduitorul declară verbal că locuința a fost notată ca locuință de familiie în cartea funciară, funcționarul de evidență persoanei va prelua consimțămantul de primire în spațiu al ambilor soți, care vor prezenta și documentul justificativ (extras de carte funciara).
 

Taxe:

Contravaloarea cărții de identitate, 7 lei, care se achită la ghișeu
Cererea pentru eliberarea Cărții de Identitate (CI) se primește numai dacă este listată față / verso pe o singură coală de hârtie.


Termene de eliberare :
pentru CĂRȚI DE IDENTITATE 10 ZILE LUCRĂTOARE;
pentru CĂRȚI DE IDENTITATE PROVIZORII și VIZE DE RESEDINTĂ 5 ZILE LUCRĂTOARE;
Pentru URGENȚE cu DOCUMENTE DOVEDITOARE în 5 ZILE LUCRĂTOARE la BIROURILE 2, 3, 4 5 și în 3 ZILE LUCRĂTOARE LA BIROUL l .
 


FORMULARE PENTRU DESCARCAT