sector 3
Informaţii utile

ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBĂRII DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

Categoria: Evidenţa Persoanelor back

Acte necesare

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
  • certificatul de naștere, original și copie;
  • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
  • certificatul/hotărârea de divorț, după caz original și copie;
  • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
  • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie
  • pașaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul de cetățenie română emis de Autoritatea Națională pentru Cetățenie sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, original și copie; pentru pașaport sunt necesare fila informatizată și filele destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră, original și copie;
  • actul de identitate și/sau pașaportul, eliberate de autoritățile străine; pentru pașaport sunt necesare copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră;
  • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate : 7 LEI LA GHISEU

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului pronunţate în străinătate şi învestite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.

Art.61 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 republicată 2011 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Informații utile

În cazurile în care solicitantul nu este titular al documentului cu care se face dovada spaţiului de locuit, este obligatorie prezenţa titularului acestui document, care va prezenta actul de identitate în original şi va semna declaraţia de consimţământ în faţa lucrătorului, indiferent de motivul invocat pentru eliberarea cărţii de identitate. În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie. Declaraţia găzduitorului, în original, este prezentată de solicitant odată cu depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate.

Art.28, pct.(1), lit b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 republicată 2011 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Art.60, pct.(3) şi (4) şi Art. 86 pct.(2) şi (3) din H.G. nr.1375 din 04.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

    Conform dispozițiilor art.321 al(l) din noul Cod Civil, referitor la locuința familiei, care reprezintă "locuința comună a soților; sau, în lipsa, locuința soțului la care se află copiii ", gazduitorul are obligația de a informa funcționarul de evidentă a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei.
     În cazul în care găzduitorul declară verbal că locuința a fost notată ca locuință de familiie în cartea funciară, funcționarul de evidență persoanei va prelua consimțămantul de primire în spațiu al ambilor soți, care vor prezenta și documentul justificativ (extras de carte funciara).

Taxe:

Contravaloarea C.I. în sumă de 7 lei (se achită la ghişeu)

Cererea pentru eliberarea Cărții de Identitate (CI) se primește numai dacă este listată față / verso pe o singură coală de hârtie.


Termene de eliberare :
pentru CĂRȚI DE IDENTITATE 10 ZILE LUCRĂTOARE;
pentru CĂRȚI DE IDENTITATE PROVIZORII și VIZE DE RESEDINTĂ 5 ZILE LUCRĂTOARE;
Pentru URGENȚE cu DOCUMENTE DOVEDITOARE în 5 ZILE LUCRĂTOARE la BIROURILE 2, 3, 4 5 și în 3 ZILE LUCRĂTOARE LA BIROUL l .
 


FORMULARE PENTRU DESCARCAT