sector 3
Informaţii utile

Eliberarea cartii de identitate provizorii cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania

Categoria: Evidenţa Persoanelor back

Acte NECESARE.

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România;
  • pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român domiciliat în străinătate, original și copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră, precum și copii ale acelorași file ale pașaportului străin, pentru situația în care solicitantul a intrat în țară cu un  document de călătorie emis de o autoritate străină;
  • certificatul de naștere și de căsătorie, după caz, eliberate de oficiile de stare civilă române, original și copie;
  • certificatuł/hoťărârea de divorț, după caz, original și copie;
  • dovada adresei de reședință din România, original și copie;
  • două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
  • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii. 1  LEU LA GHISEU

Taxe:

Contravaloarea cărții de identitate, 1 lei, care se achită la ghișeu
Cererea pentru eliberarea Cărții de Identitate (CI) se primește numai dacă este listată față / verso pe o singură coală de hârtie.


    Conform dispozițiilor art.321 al(l) din noul Cod Civil, referitor la locuința familiei, care reprezintă "locuința comună a soților; sau, în lipsa, locuința soțului la care se află copiii ", gazduitorul are obligația de a informa funcționarul de evidentă a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei.
     În cazul în care găzduitorul declară verbal că locuința a fost notată ca locuință de familiie în cartea funciară, funcționarul de evidență persoanei va prelua consimțămantul de primire în spațiu al ambilor soți, care vor prezenta și documentul justificativ (extras de carte funciara).

Termene de eliberare :

pentru CĂRȚI DE IDENTITATE 10 ZILE LUCRĂTOARE;
pentru CĂRȚI DE IDENTITATE PROVIZORII și VIZE DE RESEDINTĂ 5 ZILE LUCRĂTOARE;
Pentru URGENȚE cu DOCUMENTE DOVEDITOARE în 5 ZILE LUCRĂTOARE la BIROURILE 2, 3, 4 5 și în 3 ZILE LUCRĂTOARE LA BIROUL l .
 


FORMULARE PENTRU DESCARCAT