sector 3
Informaţii utile

Eliberare act de identitate la implinirea varstei la 14 ani

Categoria: Evidenţa Persoanelor back

Acte necesare

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât și de părinte/reprezentantul legal;
  • certificatul de naștere, original și copie;
  • actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal;
  • documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
  • certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, certificatul/hotărârea de divorț în cazul în care părinții sunt divorțați, original și copie;
  • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate: 7 LEI LA GHISEU

Informații utile

     La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghișeul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.
     In situația în care părinții au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de
identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condițiile legii.
     Pentru minorul care, deși a fost încredințat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinți, locuiește statornic la celalalt părinte, se solicita declarația de consimțământul părintelui căruia i-a fost încredințat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuiește statornic.
     Declarația prevăzută poate fi dată la ghișeu, în prezența personalului serviciulu public comunitar de evidență a persoanelor, iar în situațiile în care părintele nu se poate prezenta la ghișeu, declarația trebuie să fie autentificată la notarul public sau după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.
     Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective
    Conform dispozițiilor art.321 al(l) din noul Cod Civil, referitor la locuința familiei, care reprezintă "locuința comună a soților; sau, în lipsa, locuința soțului la care se află copiii ", gazduitorul are obligația de a informa funcționarul de evidentă a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei.
     În cazul în care găzduitorul declară verbal că locuința a fost notată ca locuință de familiie în cartea funciară, funcționarul de evidență persoanei va prelua consimțămantul de primire în spațiu al ambilor soți, care vor prezenta și documentul justificativ (extras de carte funciara).
 

Taxe:

Contravaloarea C.I. în sumă de 7 lei (se achită la ghişeu).

Cererea pentru eliberarea Cărții de Identitate (C.I.) se primește numai dacă este listată față / verso pe o singură coală de hârtie.


Termene de eliberare :
pentru CĂRȚI DE IDENTITATE 10 ZILE LUCRĂTOARE;
pentru CĂRȚI DE IDENTITATE PROVIZORII și VIZE DE RESEDINTĂ 5 ZILE LUCRĂTOARE;
Pentru URGENȚE cu DOCUMENTE DOVEDITOARE în 5 ZILE LUCRĂTOARE la BIROURILE 2, 3, 4 5 și în 3 ZILE LUCRĂTOARE LA BIROUL l .
 


FORMULARE PENTRU DESCARCAT