sector 3
Informaţii utile

Emitere atestat administrator de condominii

Categoria: Serviciul Relatii cu Asociatiile de Proprietari back

Acte necesare:
- Cerere
- Carte de identitate 
- Certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii (însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului) 
- Cazierul judiciar 
- Cazierul fiscal emis de ANAF (formular 504) 
- Declaraţie pe propria răspundere  


FORMULARE ONLINE

link
SOLICITĂ ONLINE

FORMULARE PENTRU DESCARCAT