sector 3
Informaţii utile

Munca in germania - certificat munca sezoniera

Categoria: Asistență Legislativă back

Acte necesare:
- Cerere
- Carte de identitate
- Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte starea civilă și situația domiciliului