sector 3
Informaţii utile

Munca in germania - declaratie intretinere

Categoria: Asistență Legislativă back

Acte necesare:
- Cerere
- Carte de identitate (al beneficiarului ajutorului)
- Acte de stare civilă din care să rezulte gradul de rudenie al solicitantul cu beneficiarul ajutorului
- Declarație pe proprie răspundere a beneficiarului ajutorului cu privire la persoanele care trăiesc în gospodărie cu acesta, activitatea desfășurată și ajutorulfinanciar primit în anul pentru care se solicită Declarația