sector 3
Informaţii utile

Numire curator special - asistare minor la institutii

Categoria: Asistență Legislativă back

Acte necesare:
- Cerere
- Carte de identitate (Curator Legal)
- Carte de identitate minor
- Certificat de naștere (Minor)
- Certificat de căsătorie (Certificat de căsătorie părinți (în celelalte cazuri se va prezenta sentința civilă, certificat de divorț, acord parental, certificat de deces))
- Act de proprietate (Act de proprietate al bunului)
- Declarație minor (dacă a împlinit vârsta de 14 ani și patrimoniulva suferi modificări)
- Cerere reprezentant legal solicitare Judecătoria Sectorului 3 autorizare act
- Declarație acord numire în calitate de curator special
- Carte de identitate curator special
- Cazierul judiciar (Curator special)
- Certificatul de integritate comportamentală (Curator special)