sector 3
Informaţii utile

Numire curator special - asistare minor la notar incheiere contracte

Categoria: Asistență Legislativă back

Acte necesare:
- Cerere
- Carte de identitate (Curator Legal)
- Carte de identitate minor
- Certificat de naștere (Minor)
- Certificat de căsătorie (Certificat de căsătorie părinți (în celelalte cazuri se va prezenta sentința civilă, certificat de divorț, acord parental, certificat de deces))
- Act de proprietate
- Act de proprietate al bunului
- Declarație minor (dacă a împlinit vârsta de 14 ani și patrimoniulva suferi modificări)
- Cerere reprezentant legal solicitare Judecătoria Sectorului 3 autorizare act
- Declarație procurator de fonduri (dacă bunul care urmează să intre în patrimoniul minorului va fi achitat din fonduri puse la dispoziție cu titlu gratuit de către o persoană care nu va avea calitatea de cumpărător)
- Declarație acord numire în calitate de curator special
- Carte de identitate curator special
- Cazierul judiciar (Curator special)
- Certificatul de integritate comportamentală (Curator special)