sector 3
Informaţii utile

Numire curator special - reprezentare minor la succesiune

Categoria: Asistență Legislativă back

Acte necesare:
- Cerere
- Carte de identitate (Curator Legal)
- Certificat de naștere (Minor)
- Certificat de căsătorie (Certificat de căsătorie părinți (în celelalte cazuri se va prezenta sentința civilă, certificat de divorț, acord parental, certificat de deces))
- Certificat de deces (Certificat de deces al persoanei după care se dezbate succesiunea)
- Declarație acord numire în calitate de curator special
- Carte de identitate curator special
- Cazierul judiciar (Curator special)
- Certificatul de integritate comportamentală (Curator special)