sector 3
Informaţii utile

Panouri fotovoltaice

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informații utile:
     Conform Legii nr. 117/20.06.2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții:
Art. 1 - La articolul 11 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:
Art. 11.
   (1) Se pot executa fără autorizaţie de construire/desfiinţare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor, cu excepţia cazurilor în care acestea se execută la categoriile de construcţii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b): 
p) montarea pe acoperișul clădirilor de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice și/sau panouri solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde, cu înștiințarea prealabilă a autorităților administrației publice locale și cu respectarea legislației în vigoare.