sector 3
Informaţii utile

Participare la recepția la terminarea lucrărilor

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informații utile:
     Recepţia construcţiilor de orice categorie şi clasă de importanţă se efectuează de către investitor/proprietar atât pentru construcţii noi, cât şi în cazul intervenţiilor la construcţii existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire/desfiinţare.

Acte necesare:
- Solicitare recepție (emisă de DGPLS3)
- Adeverință emisă de Inspectoratul de Stat în Construcții 
- Autorizația de construire/desființare 
- Dispoziția de îndreptare eroare materială (Dacă este cazul)
- Adresa cu valoare finală a investiției(DGPL) 
- Referat cu punctul de vedere al proiectanților pe specialități (arhitectură, rezistență, instalații) 
- Referat diriginte șantier (rezistență și instalații) (Dacă este cazul)
- Certificatul de performanță energetică (Dacă este cazul)
- Altele (ex: Aviz comisie de circulație sau dispoziții de șantier, plan de situație)
 


FORMULARE ONLINE

link
Solicită online

FORMULARE PENTRU DESCARCAT