sector 3
Informaţii utile

Participare la recepția la terminarea lucrărilor

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informații utile:
     Recepţia construcţiilor de orice categorie şi clasă de importanţă se efectuează de către investitor/proprietar atât pentru construcţii noi, cât şi în cazul intervenţiilor la construcţii existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire/desfiinţare.
 
Acte necesare:
     În ceea ce privește participarea unui reprezentant pentru recepția la terminarea lucărilor din partea Primăriei Sectorului 3, documentele necesare sunt:
  • Solicitare recepție – ORIGINAL (emisă de DGPL)
  • Autorizație de Construire / Desființare in termen – COPIE
  • Dispoziție de îndreptare eroare materială (după caz) – COPIE
  • Adresă cu valoarea finală a investiției (DGPL, integral) - COPIE
  • Referat cu punctul de vedere al proiectantului – (semnat de arhitect, inginer de rezistență și inginer de instalație (după caz) - ORIGINAL
  • Referat diriginte de șantier - ORIGINAL
  • Certificat de performanță energetică (după caz) – COPIE
  • Documente doveditoare de la Inspectoratul de Stat în Construcții (adeverința) care să certifice că au fost confirmate plățile efectuate – COPIE.
 


FORMULARE PENTRU DESCARCAT