sector 3
Informaţii utile

Plan urbanistic de detaliu (P.U.D.)

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informații utile:
     Pentru certificatele de urbanism emise, având ca scop - promovarea documentațiilor de urbanism - P.U.D. se va depune o cerere (completată integral…….) însoțită de un opis tip, precum și documentația de urbanism (piese scrise și piese desenate), împreună cu toate avizele, acordurile, studiile de specialitate solicitate prin certificatul de urbanism și prin legislația specifică în vigoare.
 


FORMULARE PENTRU DESCARCAT