sector 3
Informaţii utile

Prelungire atestat administrator de condominii

Categoria: Serviciul Relatii cu Asociatiile de Proprietari back

Acte necesare:
- Cerere
- Act de identitate 
- Cazierul judiciar 
- Cazierul fiscal emis de ANAF (formular 504) 
- Atestatul condominii 


FORMULARE ONLINE

link
SOLICITĂ ONLINE

FORMULARE PENTRU DESCARCAT