sector 3
Informaţii utile

Prelungire autorizație de construire/desființare

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informații utile:
     Pentru prelungirea valabilității autorizației de construire / desființare se completează și se depune la emitent o cerere-tip (potrivit Formularului - model F.12 - CERERE pentru prelungirea valabilitatii autorizației de construire / desființare) însoțită de autorizația de construire / desființare emisă, în original. Cererea pentru prelungirea valabilității autorizației de construire / desființare se depune cu minim 45 zile lucrătoare înaintea expirării datei de valabilitate a acesteia.
 


FORMULARE PENTRU DESCARCAT