sector 3
Informaţii utile

Prelungire certificate de urbanism

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informații utile:

     Pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism se completează și se depune la emitent o cerere-tip (potrivit Formularului - model F.7 - CERERE pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism) însoțită de certificatul de urbanism emis, în original. Cererea pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism se depune cu minim 15 zile înaintea expirării datei de valabilitate a acestuia.
     Odata cu depunerea cererii de prelungire a valabilității certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitării taxei de prelungire a acestuia.
Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului inițial și se poate achita la casieria Primăriei Sectorului 3 sau în contul:
RO48TREZ70321160203XXXXX – Cod fiscal 4420465
 


FORMULARE PENTRU DESCARCAT