sector 3
Informaţii utile

Proces verbal predare primire amplasament

Categoria: Utilități publice back

Acte necesare

  • Cerere tipizat
  • Copie aviz de traseu
  • Copie autorizație de construire
  • Dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public conform avizului de traseu
  • Împuternicire reprezentant

Date de contact

Relaţiile cu publicul sunt asigurate în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

  • Adresă: Calea Dudeşti nr. 191, parter
  • Tel.: 021.318.03.24
  • Program de lucru: luni, marţi, miercuri, vineri: 8.30 – 16.30; joi: 8.30 – 18.30

Analizarea şi înregistrarea documentaţiei pentru eliberarea Acordului pentru ocuparea temporara a domeniului public se face in cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

  • Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00