sector 3
Informaţii utile

Program multi anual risc seismic RSII

Categoria: Serviciul Investiții Publice/ Derulare și Monitorizare back

Pentru a accesa acest program, trebuie să existe un cont de persoană fizică pe numele președintelui asociației de propietari și acesta trebuie asociat contului de persoană

Acte necesare
  • Cerere tip (pdf) – SEMNAT ELECTRONIC OBIGATORIU
  • Hotararea adunarii generale a propietarilor (pdf) DOCUMENT OBLIGATORIU
  • Proces Verbal al adunarii generale a propietarilor (pdf) DOCUMENT OBLIGATORIU
  • Lista Propietarilor cu acordul acestora si destinatia spatiilor din cladire (pdf) DOCUMENT OBLIGATORIU
  • Carte de identitate presedinte (pdf) – SEMNAT ELECTRONIC OBIGATORIU
  • Extras cont bancar  (pdf) DOCUMENT OBLIGATORIU
  • Conventie (pdf) DOCUMENT OBLIGATORIU


FORMULARE PENTRU DESCARCAT