sector 3
Informaţii utile

Rabla Local - Înscriere în program - coproprietari

Categoria: Programul Rabla back

Acte necesare:
- Cerere
- Acord GDPR
- Carte de identitate (conformă cu originalul, al proprietarului autovehiculului)
- Cartea de identitate a autovehiculului (conformă cu originalul)
- Certificatul de înmatriculare al autovehiculului (conform cu originalul)
- Certificat fiscal bugetul de stat (din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, emis de ANAF Sector 3 al Municipiului București;)
- Certificat fiscal bugetul local (din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local)
- Extras de cont
- Alte documente

Alte documente după caz:
- Carte de identitate 
- Dovada de împuternicire
- Carte de identitate împuternicit


FORMULARE ONLINE

link
Inscrie-te online