sector 3
Informaţii utile

Procedura interna de selecție a funcționarilor publici și a personalului contractual pentru ocuparea prin transfer la cerere, a unor funcții din cadrul aparatului de specialitate