sector 3
Presă

Înscrierile la creșele din Sectorul 3 se fac și în acest an online

14.05.2020
Înscrierile la creșele din Sectorul 3 se fac și în acest an online

     Primăria Sectorului 3 prin  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 vă aduce la cunoștință modalitatea de înscriere la creșele de pe raza sectorului 3 pentru anul școlar 2020 - 2021.
     În data de 19 iunie 2020 va fi afişat numărul de locuri disponibile pe site-ul D.G.A.S.P.C. Sector 3, www.dgaspc3.ro.
     În perioada 22 iunie – 26 iunie 2020 se vor putea depune cererile de înscriere exclusiv online, în aplicația existentă pe site-ul DGASPC Sector 3 www.dgaspc3.ro, care va fi activă începând cu data de 22 iunie 2020, ora 9.00.
     Analiza dosarelor depuse exclusiv online se va face în perioada 29 iunie - 2 iulie 2020, iar în data de 3 iulie 2020, ora 12:00, vor fi afișate pe site-ul www.dgaspc3.ro listele cu codurile generate de aplicație la înscriere, numai pentru dosarele declarate admise.
     La baza analizării şi aprobării cererilor de înscriere la creşele din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 3 stau următoarele criterii:

 • Ordinea depunerii cererilor în aplicația online;
 • Domiciliul pe raza sectorului 3. Cererile de înscriere la creşă pentru copiii ai căror părinți au domiciliul în alt sector/județ sau dețin viză de reşedință în sectorul 3 vor fi soluționate favorabil DOAR în limita locurilor disponibile! Criteriul proximității creşei față de locuință sau de locul de muncă NU stă la baza analizării cererilor!
 • Copiii care fac parte dintr-o familie monoparentală cu domiciliul în sectorul 3 au prioritate la înscriere;
 • Copiii ai căror frați vor beneficia în continuare de serviciile creşei pentru care s-a optat în anul şcolar 2020 – 2021 au prioritate la înscrierea în cadrul aceleiaşi creşe;
 • Au prioritate dosarele de înscriere din care reiese faptul că ambii părinți au loc de muncă sau realizează venituri.
     Părinții ale căror cereri de înscriere se află pe lista de aşteptare şi NU au fost aprobate în cursul anului şcolar 2019 – 2020, vor depune o nouă cerere de înscriere în sesiunea de înscrieri aferentă anului şcolar septembrie 2020 – iulie 2021.
     Actele necesare pentru înscrierea copiilor la creșă:
 • Cererea de înscriere completată de părinți/reprezentanți legali;
 • Copia certificatului de naştere al copilului;
 • Copia cărții de identitate a mamei;
 • Copia cărții de identitate a tatălui;
 • Copia hotărârii/sentinței de divorț sau de încredințare a copilului, dacă este cazul;
 • Copia hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției, dacă este cazul;
 • Adeverință de venituri sau de salariat pentru ambii părinți, eliberată de angajator;
  În cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de creștere copil, este necesară decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării indemnizației de creștere copil, eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București.
 • Adeverință de venit de la ANAF pentru părinții care obțin venituri din alte activități (dacă sunt administratori/asociați unici într-o societate ori au activități independente) sau care NU realizează venituri;
     Toate documentele vor fi încărcate în aplicația online de pe site-ul www.dgaspc3.ro în perioada 22 – 26 iunie 2020. Odată depășită această perioadă, dosarul incomplet va fi declarat respins.
     Pentru completarea dosarului de înscriere, părinții vor depune la sediul creşei unde a fost admis copilului, la o dată ulterioară care va fi comunicată odată cu lista copiilor admişi, următoarele documente:
 • Adeverință medicală conform căreia copilul este clinic sănătos și poate intra în colectivitate;
 • Fișa de vaccinări a copilului;
 • Avizul epidemiologic (are o valabilitate de 48 de ore și se va depune la creșa în evidențele căreia se află copilul, la data intrării acestuia în colectivitate).
     Creșele sunt servicii specializate de îngrijire și educare timpurie a copiilor în vârsta de până la 3 ani. Misiunea acestora este de a asigura servicii de îngrijire și de a dezvolta programe de educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților individuale ale copiilor.
Adresele creșelor din subordinea DGASPC Sector 3 sunt:
 • Creşa Ghiocelul, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14;
 • Creşa Greieraşul, str. Marin Pazon nr. 2B;
 • Creşa Potcoava, str. Pictor Gheorghe Tăttărescu nr. 10;
 • Creşa Titan:
  Creșa Titan - Lunca Bradului, al. Lunca Bradului nr. 1A;
  Creşa Titan – Bobocica, bd. Energeticienilor nr. 3;
 • Creșa Cerceluş, str. Cerceluş nr. 50-52.
     Informații suplimentare se pot obține pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, www.dgaspc3.ro, la numărul de telefon 0372.126.100, interior 205 sau e-mail: office@dgaspc3.ro.

Serviciul Presă
021.318.03.35
presa@primarie3.ro