sector 3
Presă

Pozitie articol Eveneimentul zilei

30.01.2014
Pozitie articol Eveneimentul zilei

Poziția Primăriei Sectorului 3 referitoare la articolul ”Generozitatea dubioasă a lui Robert Negoiţă. Studiul anvelopării blocurilor costă aproape dublu în sectorul 3: 10 milioane de euro”, publicat, pe 29 ianuarie 2014, de ziarul Evenimentul zilei


În legătură cu articolul ”Generozitatea dubioasă a lui Robert Negoiţă. Studiul anvelopării blocurilor costă aproape dublu în sectorul 3: 10 milioane de euro”, publicat, pe 29 ianuarie 2014, de ziarul Evenimentul zilei, atât în varianta tipărită, cât și online, Serviciul Relații Mass Media al Primăriei Sectorului 3 – București a fost abilitat să transmită următorul drept la replică: 

Reabilitarea termică a blocurilor din Sectorul 3 este cel mai important proiect asumat de primarul Robert Negoiță în campania electorală din 2012. Reabilitarea termică a devenit, în Sectorul 3, o necesitate și chiar o urgență întrucât fosta administrație portocalie nu a făcut nimic în acest sens. Cifrele vorbesc de la sine. Dacă, în cele două mandate ale primarului Liviu Negoiță, au fost reabilitate termic 33 de blocuri, în perioada iulie 2012 – noiembrie 2013 au fost reabilitate termic 249 de blocuri, alte 55 de blocuri fiind în proces de executare a lucrărilor. 
Articolul publicat de Evenimentul zilei și semnat de Virgil Burlă conține mai multe informații eronate sau interpretate tendențios. Afirmația, cuprinsă în articol, potrivit căreia jurnaliștii Evenimentului zileiau solicitat informații în urmă cu aproape trei luni, neprimind niciun răspuns, este eronată. Solicitarea a fost înregistrată la data de 25 noiembrie și nu făcea referire la conținutul întregului articol, ci doar la firmele care au participat la licitație. Răspunsul cu informațiile cerute a fost oferit în termenul legal. 
De altfel, spre deosebire de fosta conducere a Primăriei Sectorului 3, actuala conducere ține să respecte întocmai legislația privind accesul la informațiile de interes public. În acest sens, credem că este de interes public ca informațiile prezentate de Evenimentul zilei, în articolul mai sus menționat, să fie corectate conform precizărilor următoare: 
Primăria Sectorului 3 al Municipiului București a demarat procedura de achiziție publică pentru atribuirea acordului cadru de servicii,  având ca obiect “Servicii de arhitectură și servicii conexe necesare pentru realizarea proiectelor de reabilitare termică - blocuri sector 3” pentru un număr de 1.245 de blocuri, cu o suprafațăestimată de 8.124.738,86 mp, prin publicarea anunțului de participare nr. 145528/03.08.2013, în SEAP  și în JOUE , sub nr. 2013/S/152–265090, în data de 07.08.2013, pentru a permite tuturor operatorilor economici interesați participarea la procedura de atribure mai sus menționată, asigurând astfel transparența totală asupra acesteia. 
Prin Decizia de verificare nr. 979/145528/05.08.2013, emisă de MFP – UCVAP , au fost desemnați observatori în vederea verificării, în conformitate cu prevederile OUG Nr. 30/2006 cu modificările și completările ulterioare a procedurii de achiziție publică. Autoritatea contractantă a asigurat observatorilor desemnați accesul neîngradit la toate informațiile legate de procedura de achiziție publică. 
Până la data limită de depunere a ofertelor, au fost înregistrate trei oferte din partea a trei asocieri. Tarifele ofertate fără TVA lei/mp au fost stabilite conform H.G. Nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, cost/mp proiectare - 1,37 euro, calculat la un obiectiv de referință – clădire cu destinație bloc de locuințe, având caracteristicile conform anexei 2.4 din SCOST-04/MDRT. În urma evaluării ofertelor depuse, comisia, având la bază procesul de evaluare desfășurat și relatat în Raportul procedurii, precum și luând în considerare art. 1481 lit. b din OUG Nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, a hotărât că oferta câștigătoare este depusă de Asocierea S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. – S.C. HACHIKO S.R.L.. Raportul de atribuire al procedurii a fost înaintat spre aprobare conducătorului autorității contractante, cu mențiunea “fără observații cu privire la respectarea aspectelor procedurale verificate” din partea observatorilor desemnați de MFP – UCVAP prin decizia mai sus menționată, semnat de directorul general adjunct al acestei institutii. 
Comunicările privind rezultatul procedurii au fost transmise către toți cei trei operatori economici, cu mențiunea că până la expirarea termenului legal de contestare a rezultatului procedurii, conform art. 2562 alin. 1 lit. a din OUG nr. 34/2006, la sediul autorității contractante nu a fost înregistrată nicio contestație.Autoritatea contractantă a încheiat acordul cadru de servicii cu operatorul economic declarat câștigător în conformitate cu legislația în vigoare, publicând în SEAP anunțul de atribuire nr. 142041/22.11.2013.