sector 3
Presă

DGASPC Sector 3 angajează asistenți maternali profesioniști

11.11.2020
DGASPC Sector 3 angajează asistenți maternali profesioniști

    Primăria Sectorului 3 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 angajează asistenți maternali profesioniști care să primească în grijă un copil aflat într-o situație de dificultate.
    Pentru a deveni asistent maternal, solicitantul trebuie să îndeplinească câteva condiţii, printre care: domiciliul stabil în sectorul 3, absolvent de minimum 10 clase, stare de sănătate fizică și psihică bună (atât pentru persoana care va fi atestată ca asistent maternal profesionist, cât şi pentru membrii familiei), locuință proprietate personală sau să aibă drept de folosinţă asupra locuinţei pentru minimum trei ani, fără condamnare judecătorească rămasă definitivă și să nu desfășoare activități salarizate.
    Asistentul maternal poate lua în îngrijire un copil (sau mai mulţi) aflat în dificultate, oferind acestuia ocrotire, îngrijire și suport de tip familial.
    
Cei interesaţi pot obţine informaţii suplimentare la DGASPC - Serviciul Asistenţă Maternală, str. Vasile Lucaciu nr. 34, etaj. 1 sector 3 (punct de reper Hala Traian),  tel. 0372.126.100, interior 366 sau pe adresa de email: office@dgaspc3.ro.


Serviciul Presă
021.318.03.35
presa@primarie3.ro