sector 3
Presă

Proiecte pentru fluidizarea traficului în Sectorul 3

02.02.2021
Proiecte pentru fluidizarea traficului în Sectorul 3

     Primăria Sectorului 3 urmează să implementeze o serie de proiecte pentru fluidizarea traficului din anumite zone aglomerate.
     Unul dintre proiecte vizează construirea unui pasaj suprateran de la intersecția Șos. Gării Cățelu- Industriilor- Drumul Între Tarlale, precum și lărgirea străzii Drumul Între Tarlale. Prin acest pasaj se dorește fluidizarea traficului în zona Șoseaua Gării Cățelu – Șoseaua Industriilor – Drumul între Tarlale. Astfel, Primăria Sectorului 3 își propune să asigure tranzitarea sectorului 3, pentru ieșirea în A2, din zona de Nord a Bucureștiului, fără blocaje.
     În prezent, în intersecția Șoseaua Cățelu – Șoseaua Industriilor –Drumul între Tarlale, traficul auto se desfășoară cu dificultate, elementele geometrice sunt necorespunzătoare, existând și o cale ferată funcțională în dreptul căreia este amenajată o trecere la nivel.
     Primăria Sectorului 3 își propune realizarea obiectivului de investiții „Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu”, proiect care presupune construirea unui pasaj rutier cu rolul principal de a degreva intersecția analizată și de a asigura delimitarea circulației auto față de circulația feroviară.
     În conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin HCLS3 nr. 137/2020 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire pasaj suprateran pentru fluidizarea traficului auto în zona Cățelu” cu valoarea totală de 39.556.165,30 lei inclusiv TVA din care C+M 34.164.494,30 lei inclusiv TVA.
     În prezent, strada Drumul între Tarlale este amenajată cu o bandă de circulație pe sens de deplasare, lățimea părții carosabile fiind de 7m cu trotuare pietonale adiacente denivelate.
     Primăria Sectorului 3 își propune realizarea obiectivului de investiții „Creșterea capacității de circulație auto pe strada Drumul între Tarlale”, proiect care presupune lărgirea străzii la două benzi pe sens de deplasare și două trotuare pietonale amplasate lateral.
     În conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin HCLS3 nr. 138/2020 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Creșterea capacității de circulație auto pe strada Drumul între Tarlale” cu valoarea totală de 28.662.189,40 lei inclusiv TVA din care C+M 26.822.952,35 lei inclusiv TVA.
     Modernizarea infrastructurii rutiere implică și lucrări de deviere a tuturor rețelelor subterane din amplasament, care intră în incidență cu obiectivul proiectului. Pe amplasamentul destinat construirii obiectivelor de investiții există rețele de utilități ce vor fi relocate, astfel încât să se asigure eliberarea amplasamentelor necesare demarării lucrărilor.
     Principalele avantaje ale acestor obiective de investiții sunt:
- reducerea timpului de deplasare a autovehiculelor care tranzitează zona;
- reducerea gradului de poluare prin scăderea consumului de carburant pe unitatea de distanță;
- dezvoltarea infrastructurii existente și creșterea siguranței participanților în trafic prin asigurarea unei infrastructuri moderne, conformă cu cerințele actuale, atât din punct de vedere al structurii rutiere cât și al utilităților acesteia;
- degrevarea zonei prin orientarea și separarea sensurilor de trafic;
- standarde civice și de mediu la nivel mult mai ridicat comparativ cu situația existentă.

Serviciul Presă
021.318.03.35
presa@primarie3.ro