sector 3
Presă

Cererile pentru parcările de reședință din Sectorul 3 pot fi depuse prin Sistemul Informatic de Gestiune a Parcărilor (GIS)

15.02.2021
Cererile pentru parcările de reședință din Sectorul 3 pot fi depuse prin Sistemul Informatic de Gestiune a Parcărilor (GIS)

            Primăria Sectorului 3 anunță faptul că  informațiile cu privire la calendarul atribuirii locurilor de parcare pot fi obținute de pe site-ul www.primarie3.ro, secțiunea „Anunțuri parcări” https://www.primarie3.ro/index.php/informatii_publice/detaliu/236.
            Locurile de parcare de reședință se repartizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat  prin HCLS 3 nr. 16/29.01.2018 și modificat prin HCLS 3 nr. 175/28.03.2019.
            Persoanele interesate pot accesa de acasă Sistemul Informatic de Gestiune a Parcărilor (GIS) postat pe site-ul Primăriei Sectorului 3, (https://parcari3.ro:8443/parcari) atât pentru a depune o cerere, cât și pentru a actualiza informațiile.

            Actele necesare sunt:

 • Copie C.I.;
 • Copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului (talon);
 • Copia poliței de asigurare tip RCA;
 • Copie ITP;
 • Copie după contractul de comodat al autoturismului, dacă este cazul;
 • Certificat de încadrare în grupa de handicap locomotor, dacă este cazul.
               Regulamentul privind licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat  prin HCLS 3 nr. 16/29.01.2018 și modificat prin HCLS 3 nr. 175/28.03.2019, poate fi consultat pe site-ul Primăriei Sectorului 3, www.primarie3.ro.
   
 • Serviciul Presă
 • 021.318.03.35
  presa@primarie3.ro