sector 3
Presă

Primăria Sectorului 3 primește cereri pentru emiterea atestatelor de administrator de condominii

07.06.2021
Primăria Sectorului 3 primește cereri  pentru emiterea atestatelor de administrator de condominii

            Primăria Sectorului 3 anunță faptul că dosarele cu documentele în
vederea emiterii atestatelor de administrator de condominii se depun la sediul din
Calea Dudești nr. 191.
            Programul de lucru cu publicul este următorul: luni, marți, miercuri şi joi între
orele 8.30-16.30 şi vineri de la ora 8.30-14.00.
            Pentru atestare, administratorii de condominii trebuie să completeze o cerere care se obţine de la Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Primăriei Sectorului 3 (Calea Dudeți nr. 191).
            Actele necesare pentru completarea dosarului sunt:

  • Copie act de identitate;
  • Certificatul de calificare profesională pentru ocupație de administrator de condominii (însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului);
  • Cazierul judiciar;
  • Cazierul fiscal emis de ANAF (formular 504).

Toate documentele vor fi depuse la registratura Primăriei Sectorului 3 (Calea
Dudești nr. 191); programul de lucru cu publicul: luni, marți, miercuri şi joi între orele
8.30- 16.30 şi vineri de la ora 8.30-14.00.
Informații suplimentare  pot fi obținute de pe site-ul www.primarie3.ro, secțiunea „Relații cu Asociațiile de Proprietari”. 

Serviciul Presă
presa@primarie3.ro