sector 3
Presă

Calendarul atribuirii locurilor de parcare etapa a II-a disponibil pe site-ul www.primarie3.ro

13.10.2021
Calendarul atribuirii locurilor de parcare etapa a II-a  disponibil pe site-ul www.primarie3.ro

                         Primăria Sectorului 3 a afișat pe site -ul www.primarie3.ro https://www.primarie3.ro/index.php/informatii_publice/anunturi, anunțurile cu privire la etapa a doua a calendarului atribuirii locurilor de parcare pentru zona II.  

                        Străzile care delimitează zona a doua sunt: bd. Nicolae Grigorescu - bd. Basarabia - șos. Dudești - Pantelimon - Pantelimon - șos. Gării Cățelu - Splaiul Unirii, până la limita administrativ-teritorială a Sectorului 3 cu Județul Ilfov.

                             Menționăm faptul că locurile de parcare  libere se regăsesc în Sistemul Informatic de Gestionare a Parcărilor din Sectorul 3 (GIS) și vor fi luate în considerare doar cererile depuse prin această platformă. 

                  În vederea obținerii unui loc de parcare de reședință persoanele interesate trebuie să acceseze site-ul www.primarie3.ro la secțiunea GIS https://parcari3.ro:8443/parcari

                   Cererile vor fi însoțite de următoarele documente:

  • Copie C.I.;
  • Copie de pe certificatul de înmatriculare al autoturismului (talon);
  • Copie de pe polița de asigurare tip RCA, ITP;
  • Copie de pe contractul de comodat al autoturismului, dacă este cazul;
  • Certificat de încadrare în grupa de handicap locomotor, dacă este cazul.

                   Regulamentul privind licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat  prin HCLS 3 nr. 16/29.01.2018 și modificat prin HCLS 3 nr. 175/28.03.2019, poate fi consultat pe site-ul Primăriei Sectorului 3, www.primarie3.ro.

 

Serviciul Presă

presa@primarie3.ro