sector 3
Presă

19.000 de parcări de reședință scoase la atribuire de Primăria Sectorului 3 în 2021

19.10.2021
19.000 de parcări de reședință scoase la atribuire de Primăria Sectorului 3 în 2021

         Primăria Sectorului 3 a scos, în acest an, la atribuire 19.000 de locuri de parcare de reședință. Dintre acestea 10.000 de locuri au rămas neocupate, 6.000 au fost atribuite direct, iar aproximativ 2.600 de locuri de parcare de reședință  au fost atribuite în urma unei licitații publice. 

        Licitațiile publice s-au ținut pentru locurile libere existente din bateriile de parcări pentru care au fost depuse mai multe cereri sau unde un anumit loc (chiar dacă în baterie erau și altele libere) a fost dorit de mai multe persoane.

         Toate licitațiile au fost publice și transparente și pot fi urmărite accesând următorul link

https://www.youtube.com/c/PrimariaSectorului3/videos.

       În etapa a doua, Primăria Sectorului 3 scoate la atribuire 10.000 de locuri de parcare de reședință pentru cetățenii care locuiesc la o distanță mai mare, respectiv de 100 de metri de bateriile de parcări, dar și pentru persoanele juridice.

        Menționăm faptul că locurile de parcare  libere se regăsesc în Sistemul Informatic de Gestionare a Parcărilor din Sectorul 3 (GIS) și vor fi luate în considerare doar cererile depuse prin această platformă.

           În vederea obținerii unui loc de parcare de reședință persoanele interesate trebuie să acceseze site-ul www.primarie3.ro la secțiunea GIS https://parcari3.ro:8443/parcari.

           Cererile vor fi însoțite de următoarele documente:

  • Copie C.I.;
  • Copie de pe certificatul de înmatriculare al autoturismului (talon);
  • Copie de pe polița de asigurare tip RCA, ITP;
  • Copie de pe contractul de comodat al autoturismului, dacă este cazul;
  • Certificat de încadrare în grupa de handicap locomotor, dacă este cazul.

           Regulamentul privind licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, aprobat  prin HCLS 3 nr. 16/29.01.2018 și modificat prin HCLS 3 nr. 175/28.03.2019, poate fi consultat pe site-ul Primăriei Sectorului 3, www.primarie3.ro.

 

Serviciul Presă

presa@primarie3.ro