sector 3
Presă

Anunț recrutare personal medico-sanitar și registratori medicali

03.11.2021
Anunț recrutare personal medico-sanitar și registratori medicali

Primăria Sectorului 3 anunță faptul că începând de astăzi, 03 noiembrie, demarează procesul de recrutare a personalului medico-sanitar și a registratorilor medicali pentru un nou centru de vaccinare care va fi organizat pe raza Sectorului 3.

Recrutarea personalului medical se realizează ținând cont  de contextul epidemiologic actual, dar și de adresa Instituției Prefectului Municipiului București  nr. 10468/27.04.2021 prin care se solicită organizarea centrelor de vaccinare a cetățenilor împotriva COVID-19 de către autoritățile publice locale.

Categoriile profesionale vizate sunt:

  • medici/medici dentiști/farmaciști, inclusiv specialisti și/sau primari, medici rezidenti, indiferent de specialitate;
  • Asistenți medicali;
  • Registratori medicali.

Condițiile de participare a personalului medico-sanitar și a registratorilor medicali la selecție, pentru toate categoriile profesionale solicitate, sunt următoarele:

Medicii specialiști/medicii dentiști/medicii farmaciști, precum și medicii rezidenți vor transmite documentele începând cu data de 03.11.2021, prin e-mail, în format PDF, pe adresa de e-mail situatii.urgenta@primarie3.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie „dosar contract de prestări servicii medicale”, cu următoarele acte:

1. Cerere (apăsați aici pentru model cerere);

2. declarație privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

3. copia actului de identitate, în termen de valabilitate;

4. fotocopie diplomă medic;

5. Certificat Liberă practică;

6. Certificat membru Colegiul medicilor/farmaciștilor avizat pentu autorizare exercitare profesie medic;

5. asigurare malpraxis.

 

Asistenții medicali cu studii medii și/sau superioare vor transmite documentele în format electronic începând cu data de 03.11.2021, prin e-mail, în format PDF, pe adresa situatii.urgenta@primarie3.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie „dosar contract de prestări servicii", cu următoarele acte:

1. Cerere (apăsați aici pentru model cerere);

2. declarație privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

3. copia actului de identitate în termen de valabilitate;

4. fotocopie de pe diploma de absolvire școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale, echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;

5. Certificat membru OAMGMAR avizat pentru activitatea asistent medical-valabil;

6. Certificat Liberă practică;

7. asigurare malpraxis.

 

Registratorii medicali vor transmite documentele începând cu data de 03.11.2021, prin e-mail, în format PDF, pe adresa situatii.urgenta@primarie3.ro, iar la subiectul mesajului se va scrie „dosar contract de prestări servicii registrator medical și numele persoanei", cu următoarele acte:

1. Cerere (apăsați aici pentru model cerere);

2. declarație privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

3. copia actului de identitate, în termen de valabilitate;

4. dovada studii medii; 

5. certificat competențe digitale sau declarație pe propria răspundere că dețineți cunoștințe operare PC/tabletă;

 

Persoanele admise se vor prezenta la Primăria Sectorului 3 din Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București, la o dată ce va fi comunicată ulterior, în vederea semnării contractului de prestări servicii.

 Menționăm că activitatea desfășurată în centrele de vaccinare amenajate de Primăria Sectorului 3, conform prevederilor prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 3 /2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva Covid-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, constituie vechime în muncă și stagiu de cotizare în condițiile legii.

 

Serviciul Presă

presa@primarie3.ro