sector 3
Presă

Învățământ dual în șase licee din Sectorul 3

17.03.2021
Învățământ dual în șase licee din Sectorul 3


       Primăria Sectorului 3 a semnat în anul 2018 un protocol de colaborare cu operatori economici ce permite formarea elevilor din unități școlare profesionale și tehnice în sistem de învățământ dual. Astfel, absolvenții de gimnaziu pot opta pentru învățământul dual la Colegiile Tehnice „Mihai Bravu”, „Anghel Saligny”, „Costin D. Nenițescu” și la Liceele Tehnologice „Elie Radu”, „Dragomir Hurmuzescu” și „ Theodor Pallady”din Sectorul 3.
        Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic care se desfășoară la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică. Sistemul dual are la bază un contract de parteneriat între operatorul economic, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială, precum și contracte individuale de pregătire practică între operatorul economic, elev/părinte-tutore și unitatea de învățământ.
         Sistemul dual asigură o rută alternativă de educație și formare profesională pentru absolvenții de gimnaziu. Timp de 3 ani, aceștia au posibilitatea să deprindă cunoștințele teoretice și abilitățile practice pentru o calificare profesională de nivel 3. Pe o piață a muncii în continuă schimbare, elevii beneficiari ai programelor de dual au garanția obținerii unui loc de muncă imediat după absolvire, având o pregătire temeinică pentru meserii aflate la mare căutare.
         Avantajele școlii metropolitane în sistem dual sunt: 
Pentru elevi 
- Elevul alege calificarea şi agentul economic unde va învăța o meserie căutată, cerută şi bine plătită; 
- Îşi poate continua studiile liceale dacă îşi doreşte o carieră prin şcoala postliceală sau prin studii superioare; 
- Contract individual de pregătire practică cu agentul economic, contract care după absolvirea şcolii se transformă în contract de muncă; 
- Bursă profesională de stat lunară de 200 lei şi bursă suplimentară, cazare, masă şi transport, oferite de agentul economic prin contractul individual de pregătire practică.
Pentru companii 
- Selectează elevii cu care semnează contract individual de pregătire practică; 
- Facilităţi fiscale acordate de statul român prin acordul de parteneriat; 
- Reduce gradul de mobilitate a resursei umane din cadrul agentului economic și facilitează integrarea; 
- Elimină timpul de adaptare a viitorului angajat la locul de muncă; 
- Contribuie la consolidarea, dezvoltarea și sustenabilitatea afacerii.
Mai multe informații despre acest proiect pot fi obținute pe https://www.invatamantdualinsector3.ro/.  
 
Serviciul Presă
021.318.03.35
presa@primarie3.ro