sector 3
Presă

Primul centru pentru educație incluzivă, înființat în Sectorul 3. Sute de copii vor beneficia de educație specială

07.07.2023
Primul centru pentru educație incluzivă, înființat în Sectorul 3. Sute de copii vor beneficia de educație specială

 

          Școala gimnazială specială nr. 5 din Sectorul 3 va dobândi statutul de Centru pentru Educație Incluzivă. Proiectul a fost aprobat în ultima ședință a Consiliului Local al Sectorului 3 de ieri, 6 iulie. În urma hotărârii de consiliu, denumirea Școlii gimnaziale speciale nr. 5 se va schimba în Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 5.

Cine beneficiază de sprijin

          Aici sunt oferite deja servicii de sprijin și intervenție educativă, terapeutică, recuperatorie sau compensatorie. De sprijin beneficiază 572 de elevi cu cerințe educative speciale (CES) integrați în învățământul de masă din Sectorul 3 (preșcolar, primar, gimnazial și liceal). Sunt înscriși într-un program de școlarizare la domiciliu 20 de elevi nedeplasabili. Alți 130 de elevi cu deficiențe de diferite grade (sindrom Down, TSA, afecțiuni genetice rare) primesc asistență educațional-terapeutică și urmează cursurile Școlii gimnaziale speciale nr. 5. La Centrul de zi Aurora, arondat școlii, sunt cuprinși în programe educaționale și 20 de elevi cu infirmitate motorie cerebrală (IMC) și deficiențe de diferite grade.

Școala - ca centru de resurse și servicii educaționale 

          În prezent, această unitate de învățământ gestionează contexte și situații de învățare diferite, fapt care se reflectă în diversitatea serviciilor oferite. La acest nivel școala își propune să funcționeze ca un centru de resurse și servicii educaționale. Fiecare dintre categoriile de beneficiari are propriile nevoi. Elevii nedeplasabili cu deficiențe mintale, școlarizați la domiciliu primesc sprijin adecvat. Se oferă consiliere de specialitate inclusiv pentru părinții acestora. De asemenea, se asigură suport elevilor cu CES integrați în învățământul de masă, precum și părinților. De cealaltă parte, cadrele didactice care lucrează cu elevii cu CES integrați în învățământul de masă beneficiază de consiliere. Se are în vedere organizarea unor ateliere protejate unde tinerii cu deficiențe mintale severe și asociate se vor obișnui cu trecerea de la școală la viața activă. Serviciile sunt oferite de 57 de cadre specializate în domeniul educației speciale, dar și pe proiecte europene.

Deschidere spre educația incluzivă

În „Planul de Dezvoltare Instituțională pentru perioada 2020-2024”, Școala gimnazială specială nr. 5 are ca obiectiv dezvoltarea educației incluzive. Asigurarea accesului liber și egal, nediscriminatoriu la educație este asumată prin misiunea școlii. În plus, se caută soluții pentru integrarea școlară, socială și profesională a elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale. Școala se adaptează treptat pentru a se potrivi elevului. Se pun astfel bazele unui învățământ diferențiat, centrat pe nevoile copilului.

 

 

Serviciul Presă

presa@primarie3.ro