sector 3
Primăria

SERVICIUL AUDIT PUBLIC

Informaţii utile

ȘEF SERVICIU: Ion Lupu
Tel: 021.340.40.11 / 021.341.07.01 - int. 408
E-mail: audit@primarie3.ro
Adresa: Şos. Mihai Bravu nr. 428

RAPOARTE DE ACTIVITATE