sector 3
Primăria

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

Informaţii utile

ȘEF SERVICIU: Aprodu Daniela
E-mail: audit@primarie3.ro
Adresa: Şos. Mihai Bravu nr. 428 int.505

RAPOARTE DE ACTIVITATE