sector 3
Primăria

SERVICIUL FOND FUNCIAR ȘI REGISTRUL AGRICOL

Informaţii utile

ȘEF SERVICIU: Roxana Meșniță
E-mail: relatiipublice@primarie3.ro
Interior: 137
Adresa: Calea Dudești nr. 191

DOCUMENTE


RAPOARTE DE ACTIVITATE